Slovenščina
English

Spoznajte MARO, kjer se tradicija prepleta z inovacijami že od 1930-ih. Prvotno ustanovljena kot Mariborska Refinerija, MARA nadaljuje z bogato dediščino, ki jo sestavljajo desetletja zavezanosti k odličnosti na področju motornih olj in motorjev. Naša pot se je začela s strastjo do zagotavljanja visokokakovostnih maziv, skozi leta pa smo postali globalna sila, ki pušča svoj pečat v avtomobilski industriji po vsem svetu.

Z znanjem, ki se sega čez več generacij, MARA dosledno spoštuje vrednote kakovosti, zanesljivosti in inovativnosti. Naša zavezanost odličnosti nas je pripeljala na vsak kotiček sveta, danes pa s ponosom stojimo kot zaupanja vredno ime na mednarodnem trgu.

Prizadevevamo si postati ime, povezano z vrhunskimi motornimi olji in motorji, ki s ponosom predstavlja bistvo evropskega mojstrstva. Naša predanost raziskavam in razvoju zagotavlja, da naši izdelki ne samo izpolnjujejo, ampak presegajo razvijajoče se standarde avtomobilske industrije.

Ko samozavestno stopamo v prihodnost, si MARO predstavljamo kot vodilno silo na globalnem trgu, postavljajoč nove standarde kakovosti in zmogljivosti. Naša ambicija je, da postanemo prepoznavni kot blagovna znamka, ki ne samo poganja motorje, ampak napaja tudi ambicije, obljubljajoč bolj gladko, učinkovito in zanesljivo vožnjo za stranke po vsem svetu.

Izberite MARO, kjer se tradicija, inovacije in strast do odličnosti združujejo, da poganjajo vaše potovanje naprej.

 

MARA
Proizvodnja po licenci Mapetrol

Mapetrol d.o.o.
Linhartova ulica 17A; 2000 Maribor, Slovenija, EU / 02 230 28 80 / info@mapetrol.si
www.mapetrol.eu

Welcome to MARA, where tradition meets innovation since the 1930s. Established as Mariborska Refinerija, MARA has a rich legacy rooted in decades of commitment to excellence in the field of motor oils and engines. Our journey began with a passion for delivering high-quality lubricants, and over the years, we have evolved into a global force, making our mark in the automotive industry worldwide.

With a legacy that spans generations, MARA has consistently upheld the values of quality, reliability, and innovation. Our commitment to excellence has propelled us to every corner of the globe, and today, we proudly stand as a trusted name in the international market.

At MARA, we aspire to become a household name, synonymous with top-notch motor oils and engines, proudly representing the essence of European craftsmanship. Our dedication to research and development ensures that our products not only meet but exceed the evolving standards of the automotive industry.

As we stride confidently into the future, MARA envisions itself as a frontrunner in the global market, setting new benchmarks for quality and performance. Our ambition is to be recognized as a brand that not only powers engines but fuels aspirations, promising a smoother, more efficient, and reliable driving experience for customers around the world.

Choose MARA, where tradition, innovation, and a passion for excellence converge to drive your journey forward.

 

MARA
Produced under licence of Mapetrol

Mapetrol d.o.o.
Linhartova ulica 17A; 2000 Maribor, Slovenia, EU / +386 2 230 28 80 / info@mapetrol.si
www.mapetrol.eu

chevron-down